Odpowiedzi

Wszystko w załączniku
1)spożądzasz tabelkę (rysunek w załączniku)
i do wzoru: y=-x+1
podstawiasz za x cyfrę z tabelki
czyli:
-(-2)+1=3
-(-1)+1=2
-0+1=1
-1+1=0
-2+1=-1
i teraz zaznaczasz na układzie współrzędnych punkty z tabelki(rysunek w załączniku)

teraz podpunkt b) robisz w ten sam sposób

-(-1,5)+1=2,5
-(-1/2)+1=1,5
0+1=1
-1/2+1=1/2
-1,5+1=-1/2
i wykres
w razie pytań pisz:)
38 4 38