Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-05-19T23:18:07+02:00
Pojemnik w kształcie walca o promieniu 15cm i wysokości 40cm jest pełen oleju. Aby przelać olej przygotowano pojemnik w kształcie prostopadłościanu, którego podstawa ma wymiary 20cmx30cm. Jaka powinna być minimalna wysokość tego pojemnika? Przyjmij π≈3,14.


Vw- objętość walca
Vw=PpH
Pp=π*15²=225πcm²
Vw=225π*40=9000πcm³

Vw=Vp
Vp=PpH₁
Pp=20*30=600cm²
9000π=600H₁
H₁=15π
H₁=15*3,14=47,1cm przynajmniej 47,1cm lub więcej
2009-05-19T23:37:08+02:00
Zad. Działka mojego dziadka ma kształt prostokąta o długości 9m i szerokości 6m. Oblicz pole działki w skali 1 : 150.

rozwiązanie :
9m = 900cm
6m= 600cm
skala 1:150

długość (a):
1cm - 150cm
x - 900cm
x= 900cm/150cm
x= 6cm

szerokość(b):
1cm - 150cm
x - 600cm
x= 600cm/150cm
x= 4cm

pole prostokąta : P=a*b, więc P=6cm*4cm= 24cm kwadratowe

Odp.: Pole działki dziadka w skali 1:150 jest równe 24cm kwadratowe.

p.s. jak może być takie to bardzo się cieszę