Moim zdaniem idealny uczeń to taki, który się nie spóźnia do szkoły. Wykonuje wszystkie zadane lekcje w terminie. Pomaga swoim kolegom. Nie ściąga na klasówkach. Powinien udzielać sie w szkole. Moim zdaniem powinien brać udział w zajęciach pozalekcyjnych. Idealny uczeń to taki, który ma bardzo dobre oceny. Myślę, że idealny uczeń musi być pilny i bardzo tolerancyjny.

In my opinion an ideal student shouldn't be late to school. He should made all homework in term. It seems to me that should help classmate. Never musn't copy on test. He should give in school. In my opinion schould take participation in classes besides lessons. Perfect student this is very good a mark. I think on ideal student must be diligent and very tolerant.

sprawdzicie ?
z góry bardzo dziękuje ;)

1

Odpowiedzi

2009-11-24T18:02:43+01:00
Ja bym zrobiła to tak :


In my opinion an ideal student should be never late for lessons . He should do all homework in term.He should help his friends in homework and don't cheat on tests. He should be a helpful person. In my opinion He should takes participation in classes besides lessons. Perfect students have to have perfect grades. I think perfect student have to be polite and very tolerantic.