Samochód o masie 700kg jadący z prędkością 72km\h zachamował w ciągu 4 sekund .
a) oblicz siłe i droge hamowania
b)oblicz jaką cześcią siły hamowania jest tarcie o podłoże, jeśli współczynnik tarcia=0.05
c)oblicz jaki powinien by współczynnik tarcia aby przy sile hamowania 3500N samochód zjeżdżając ze stoku mógł zachamowa na drodze 40 m w ciągu 4 sekund
d) narysuj i nazwij siły diałające na samochód podczas hamowania przy zjeżdżaniu ze stoku

1

Odpowiedzi

2009-11-24T21:00:44+01:00
A)
ΔV=72km/h-0km/h =72km/h =20m/s
t=4s
a=ΔV/Δt= 20m/s / 4s= 5m/s²
F=m*a
F=700 kg*5 m/s= 3500N
s=at²/2
s=5m/s²*(4s)²/2= 40 m

b) F nacisku =m*g=700 kg*10 m/s²=7000 N
T=k*F nacisku= 0,05*7000N=350N
T/F=350N/3500N=0,1=10%

c) Jeśli tylko siła tarcia wyhamowuje samochód to:
T=kmg
k=T/mg=3500N/700*10 m/s=0,5
ale skoro zjeżdża ze stoku, powinien zostać podany kąt jego nachylenia.

d) Tarcie opon, opory powietrza(działające przeciwnie do kierunku jazdy), siła ciężkości na dwie składowe(jedna zgodnie z kierunkiem jazdy a druga prostopadle do podłoża), siła reakcji podłoża prostopadle w górę