Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T21:05:59+01:00
Rozumiem,że chodzi o rynek pracy.
MOCNE STRONY;
-wykształcenie ekonomiczne
-wyznaczanie sobie określonych celów i zadań
-upominanie się o swoje prawa
-świadomość własnych możliwości
-samoakceptacja
-pracowitość
-odpowiedzialność
-uczciwość
-otwartość
-asertywność
-kreatywność
-przedsiębiorczość
SLABE STRONY:
-brak wższego wykształcenia
- np.słaba znajomość języków obcych
SZANSE:
-planowana dalsza edukacja
-nabycie nowych kwalifikacji
-udział w kursach językowych
ZAGROŻENIA:
-utrata pracy
-konkurencja
-utrata zdrowia