Odpowiedzi

2009-11-24T22:48:48+01:00
Równianie pierwsze jest zapisane błędnie - nie istnieje substancja o wzorze FeS₂.

Fe(CrO₂)₂ + K₂CO₃ + O₂ = Fe₂O₃ + K₂CrO₄ + CO₂

Widzimy, że w trakcie reakcji zmienia się stopień utlenienia żelaza (z +II na +III), chromu (z + III na +VI) i tlenu (z 0 na -II), można to zapisać:

Fe²⁺ - e⁻ --> Fe³⁺
2Cr³⁺ - 6e⁻-->2Cr(w indeksie górnym +VI)
O₂⁰ + 4e⁻ --> 2O(w indeksie górnym -II)

Możemy zauważyć, że dwie pierwsze reakcje są od siebie zależne, gdy pierwiastki, które im ulegają, budują ten sam związek chemiczny.

Teraz musimy zbilansować ilość elektronów.
Zauważamy, że w pierwszych dwóch reakcjach łącznie uwalniane jest siedem elektronów, a w ostatniej reakcji udział biorą cztery elektrony. Te dwie liczby muszą być sobie równe. Aby tak było musimy dwa pierwsze równania pomnożyć razy cztery, a równanie ostatnie pomnożyć razy siedem:

4Fe²⁺ - 4e⁻ --> 4Fe³⁺
8Cr³⁺ - 24e⁻-->8Cr(w indeksie górnym +VI)
7O₂ + 28e⁻ --> 14O(w indeksie górnym -II)

Mając zbilansowane równania połówkowe, możemy uzupełnić część współczynników stechiometrycznych:

4Fe(CrO₂)₂ + K₂CO₃ + 7O₂ = 2Fe₂O₃ + 8K₂CrO₄ + CO₂

Teraz bilansujemy ilość pozostałych pierwiastków - po lewej stronie mamy dwa atomy potasu, po prawej 16, więc musimy przed K₂CO₃ wpisać ósemkę:

4Fe(CrO₂)₂ + 8K₂CO₃ + 7O₂ = 2Fe₂O₃ + 8K₂CrO₄ + CO₂

Teraz po lewej stronie jest 8 atomów węgla, a po prawej tylko jeden, więc przy dwutlenku węgla też piszemy ósemkę:

4Fe(CrO₂)₂ + 8K₂CO₃ + 7O₂ = 2Fe₂O₃ + 8K₂CrO₄ + 8CO₂

Dla pewności sprawdzamy teraz ilość atomów tlenu - z obu stron jest dokładnie po 54 atomy tlenu, czyli równanie jest zbilansowane poprawnie.
12 4 12
istnieje substancja FeS2 to piryt!!!
Tak, piryt - Fe(II) , S(-I)