Słowa w nawiasie wstaw w odpowiednie miejsca w zdaniu

1.Although she likes reading, she goes to the library. (a lot/hardly ever)
2. I crashed my new car (unfortunately / las week)
3. We should leave tomorrow. (ideally / early)
4. I can understand when people speak English. (hardly / quickly)
5. My brother forgot his girlfriend's birthday. (nearly / yesterday )
6. He eats fruit. (surprisingly/never)
7.It didn't rain at the weekend. (luckily / very much)

2

Odpowiedzi

2009-11-24T18:08:55+01:00
1.Although she likes reading, she goes to the library. (a lot/hardly ever)
2. I crashed my new car (unfortunately / las week)
3. We should leave tomorrow. (ideally / early)
4. I can understand when people speak English. (hardly / quickly)
5. My brother forgot his girlfriend's birthday. (nearly / yesterday )
6. He eats fruit. (surprisingly/never)
7.It didn't rain at the weekend. (luckily / very much)

1.Although* ona lubi żeby czytać, ona idzie do biblioteki. (wiele (wielka ilość; dużo) /ledwie kiedyś ) 2. ponoszę klęskę mój nowy samochód (samochodowy; wagon) (niestety / la tydzień ) 3. My mieliśmy pozostawiać jutro. (idealnie / wczesny (wcześnie) ) 4. JA mogę rozumieć kiedy ludzie (lud) mówią Angielski (język angielski). (ledwie / szybko ) 5. Mój brat zapominał dzień urodzenia jego koleżanki. (prawie / wczoraj ) 6. On je owoc. (zadziwiająco /nigdy ) *7.It* nie padał przy weekendzie. (na szczęście / bardzo )
2009-11-24T18:12:33+01:00
1. Although she likes reading a lot, she hardly even goes to the library.
2.Unfortunately I carashed my new car last week.
3. Ideally we should leave early tomorrow.
4. I can hardly understand when people skeak English quickly.
5. Surprisingly he never eats fruits.
7. Luckyly, it didn't rain very much last week.