Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T18:23:56+01:00
Oblicz pole trójkata jeżeli daane są wierzcholki A=|-2, 3 | B=|5 , 4| C=|1, 7|

Obliczamy długość wektóra AB
|AB|=√(5+2)²+(4-3)=√50=5√2
Obliczamy środek odcinka AB
x=(-2+5)/2=1,5
y=(4+3)/2=3,5

S(1,5;3,5)

Obliczamy wysokość czyli dł odcinka SC
|SC|=√(1-1,5)²+(7-3,5)²=√12,5

Pole równa sie
P=1/2*a*h=1/2*5√2*√12,5=12,5