Zad.1
Oblicz sumę energii kinetycznej i potencjalnej szybowca o masie 200kg lecącego na wysokości 100m z szybkością 30m/s.
Zad.2
ze wzniesienia stoczył się samochód i uderzył w płot z szybkością 72 km/h. jaka była wysokość wzniesienia.Opory ruchu zaniedbaj

1

Odpowiedzi

2009-11-24T18:30:34+01:00
1.)
En. potencjalna= m × g × h

m- masa ciała
h- wysokość na jakiej się znajduje
g- siła przyciągania ziemskiego
g= 10m/s²

En.p.= 200kg × 100m. × 10m/s²
En.p.= 200 000J (Jouli)

En. kinetyczna= ½m × v²
m- masa ciała
v- prędkość ciała
En.k.= ½ × 200kg × 30m/s²
En.k.= 100kg × 30m/s²
En.k.= 3000J

Odp: E.kinetyczna + E.potencjalna = 203 000(J) Jouli