1) Podaj wzór i nazwe alkenu ktorego masa cząsteczkowa wynosi 80u.

2)Podaj wzór sumaryczny węglowodoru nienasyconego o masie cz. 82u który zawiera 87,8 węgla.

3)Produktami spalania całkowitego pewnego węglowodoru jest 10 cząsteczek tlenku węgla (IV) i 10 cząsteczek wody. Jaki to węglowodor. Napisz równanie tej reakcji.

1

Odpowiedzi

2009-11-24T22:34:34+01:00
1.
CnHn+2
80=12n+n+2
13n=78
n=6 - ilość C
C6H14 - heksan
2.
82u-100%
x-87,8%
x=72
72:12=6 - ilość C
C6H10 - heksyn
3.
C10H22+15O2-->10CO2+10H2O
C10H22 - dekan