Odpowiedzi

2011-07-20T19:14:26+02:00

Monardchia absolutna - tki typ monarchi w której całkowitą, absolutną władze sprawuje monarcha

Monarchia parlamentarna - taki typ monarchi w której władza podzielona jest między monarche a parlament.

Parlament - zgormadzenie posłów, decydujące o najważniejszych dla państwa sprawach.

5 3 5
2011-07-20T19:23:05+02:00

monarchia absolutna - forma rządów w której rządzący skupia w sobie władzę wykonawczą,ustawodawczą i sądowniczą.

monarchia parlamentarna- forma rządów, w której głową państwa jest monarcha, który współdziała z parlamentem.

Parlament- jest jednym z trzech pionów władzy państwowej, sprawujący władzę ustawodawczą.

7 4 7