Odpowiedzi

2009-11-24T18:18:55+01:00
Monarchia absolutna-forma rządów występująca przede wszystkim we wczesnonowożytnej oraz starożytnej monarchii (przykładem starożytnej monarchii absolutnej może być ustrój Cesarstwa Rzymskiego) oraz mające ją uzasadnić doktryny polityczne.
2009-11-24T18:19:03+01:00
Odpowiedzi:
monarchia absolutna skupia w swoim ręku władzę sądowniczą, ustawodawczą i wykonawczą (władca sprawuje władze i nikt mu nie może podskoczyć)

Monarchia parlamentarna - ustrój polityczny ,w którym władca, współdzieli władzę z parlamentem

parlament- jest to najwyższy organ przedstawicielski, zasadniczy organ władzy ustawodawczej.