Odpowiedzi

2009-11-25T12:37:04+01:00
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "TĘCZA" Rok powstania 1982
-prowadzenie ośrodków rehabilitacyjnych
- pomoc dzieciom z nowotworami oczu
- wczesne wykrywanie niepełnosprawności wzrokowej i jej zapobieganie

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży "SZANSA" Rok powstania 1999
- przeciwdziałanie wszystkim formom patologii wśród dzieci i młodzieży
- pomoc w rozwijaniu potencjału twórczości
- stwarza możliwość realizacji podstawowych potrzeb młodych ludzi

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi "GEN" Rok powstania 2001
- integracja środowiskowa
-popularyzowanie problemu
-zbieranie funduszy

Stowarzyszenie Dzieci Serc Rok powstania 2000
- organizowanie paraolimpiady
- organizacja imprez światowy dzień inwalidy
- oragniozacja rajdu Razem Rażniej

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z ADHD i Innymi Dysfunkcjami "NIEZWYKŁE DZIECI" Rok powstania
-prowadzenie terapii dla dzieci i dorosłych z nadpobudliwością
- pozyskiwanie środków na realizację celów
- przybliżanie i udzielanie wskazuwek jak wychowywać dzieci z ADHD