Przetłumaczenie tekstu. Tylko nie z translatora:)

Dlaczego recenzuje tę książkę? Przeczytaj a sam się przekonasz!

Pewnego wieczora, gdy nuda panowała w moim pokoju, sięgnęłam po książkę pt. „Kwiat Kalafiora”. Jest to kolejny tom z serii „Jeżycjady”, napisanej przez poznańską autorkę Małgorzatę Musierowicz
Opowieść Małgorzaty Musierowicz przedstawia nam losy rodziny Borejków. Podczas gdy mama Borejko zostaje zabrana do szpitala cały dom zostaje na głowie najstarszej córki Gabrieli. Pomimo tego, że jest ona młodą dziewczyną znakomicie radzi sobie z obowiązkami. Do nich należy wiele rzeczy takich jak pranie, zajmowanie się młodszym rodzeństwem, czy gotowanie.
Wystarczy odrobina skupienia aby zrozumieć całą problematykę tej książki. Akcja, która rozgrywa się w Poznaniu jest skupiona na Gabrieli i jej otoczeniu. Większość bohaterów wywarła na mnie pozytywne emocje , w mniejszym lub większym stopniu. Postaci Pyziaka są odwrotnością głównych bohaterów. Janusz Pyziak zachował się nie w porządku w stosunku do Gabrieli, a sąsiadka rodziny Borejków lubiła podsłuchiwać rozmowy i wyciągała z nich błędne wnioski.Opis miejsc w którym rozgrywa się akcja pomaga nam w wyobrażeniu sobie sytuacji w jakiej znajdują się w danym czasie bohaterowie.
Sądzę, że „Kwiat Kalafiora” jest cudowną książką, ponieważ ukazuje nam życie nastolatki, która zmaga się z normalnymi problemami, codziennego życia. Zrecenzowałam ją, bo od pierwszych stron czytało mi się ją bardzo dobrze. Z chęcią przeczytam kolejne książki z serii „Jeżycjady”, ponieważ uważam, że jest to dobra lektura na zimne, grudniowe wieczory.

2

Odpowiedzi

2009-11-24T18:29:04+01:00
Ok, pytanie czy oryginalne polskie słowa zastapic innymi no i czy przetlumaczyc to doslownie. no nie az tak jednak ja bym po angielsku to troche zmienil. bo to nie to samo Polski-Angielski.

czekam na odp.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T18:42:10+01:00
I reached sure evening, when boredom reigned in my room, after book pt. " Cauliflower's Flower”. It is this next volume with series "Jeżycjady”, written by poznańską authoress Małgorzata Musierowicz
Małgorzata's tale Musierowicz represents us the fates of family Borejków. During when mum Borejko becomes taken to hospital whole house becomes on head of the oldest Gabriela's daughter. In spite this, that she is advises young girl to me with duties superbly. It to them was one should many things such how washing, deal with younger brother and sister, or boiling.
The bit of concentrating will suffice to to understand whole problems of this book. The action which plays in Poznan be concentrated on Gabriela and her surroundings. Heroes' majority made on me positive emotions , in smaller or larger degree. Figure Pyziaka are main heroes' reverse. Janusz the Pyziak kept not in order in relation to Gabriela, and the neighbour neighbor of family the Borejków liked eavesdropping conversation and she drew the a conclusion with them incorrect.The description of places in which the action plays it helps us in image to me the situation in what the heroes are in data the time.
I judge, that " the Cauliflower's Flower” is the miraculous book, because portrays us the life the teenagers who struggles with normal problems of everyday life. I reviewed her, because it for first sides had read me her very good. I with desire will read next books with series "Jeżycjady”, because I am careful, that it is then good reading on cold, December evenings.