Odpowiedzi

2009-11-25T09:29:01+01:00
Polska
Podstawę kuchni polskiej stanowią potrawy wspólne dla narodów zachodniosłowiańskich oraz środkowoeuropejskich, bazujące na dostępnych lokalnie surowcach spożywczych.Znane są wpływy niemieckie, ukraińskie, włoskie, węgierskie, francuskie, orientalne i żydowskie. Specjalnością kuchni polskiej są potrawy mączne i zbożowe (kasze, kluski, pierogi), produkty runa leśnego (grzyby, owoce, zioła), wieprzowina (w tym wędliny i kiełbasy), ryby słodkowodne, dziczyzna, spora ilość zup z dowolnych produktów (zwłaszcza warzywne), wypieki (pieczywo, ciasta), desery, wódki i nalewki. Typowe przyprawy to chrzan, koperek, jałowiec, pieprz, kwaśna śmietana, twaróg. Z warzyw i owoców typowe są buraki, ogórki, kapusta, jabłka, czereśnie, jagody, agrest i inne środkowoeuropejskie.
Język ang.
The basis of traditional Polish dishes are common to the West Slavic and Central European nations, based on locally available raw materials are food.Known German influence, Ukrainian, Italian, Hungarian, French, Oriental and Jewish. Polish cuisine, specialty dishes of flour and cereal (cereal, noodles, dumplings), undergrowth products (mushrooms, fruits, herbs), pork (including sausages and sausage), freshwater fish, game, a large quantity of soup with any of the products (especially vegetable ), pastries (bread, cakes), desserts, spirits and liqueur. Typical spices are horseradish, dill, juniper, black pepper, sour cream, cottage cheese. The vegetables and fruits are typical of beets, cucumbers, cabbage, apples, cherries, blueberries, gooseberries and other Central European.

Wielka Brytania

Sztuka kulinarna Wielkiej Brytanii nie jest niestety uważana za szczególnie wyszukaną. Tradycyjnie Brytyjczycy jadali stosunkowo dużo mięs i prostych, sycących potraw. Dania angielskie miały być łatwe do przyrządzenia i zaspokajające głód na długi czas. Pod tym względem - praktyczności przedkładanej nad doznania smakowe i estetyczne . Mówiąc o Anglii nie można pominąć specyfiki kuchni szkockiej. Za najbardziej popularne dania w Szkocji uchodzą haggis (baranie podroby gotowane z owsem) a także zupa cock-a-leekie (rosół z porami). Na wyspach jada się również sporo serów, najbardziej rozpowszechnionym jest cheddar. Słuszne jest ogólne zdanie, że Anglicy są największymi na świecie miłośnikami herbaty. Pija się tu przeróżne jej rodzaje, a parzenie herbaty to istny rytuał.

JEZYK ANG.
Cookery Britain, it is not considered to be particularly sophisticated. Traditionally, the British ate quite a lot of meats and simple dishes. Denmark English had to be easy to cook and satisfy the hunger for a long time. In this respect, - submitted to the practicality and aesthetic taste experiences. Speaking of England can not ignore the specific Scottish cuisine. As the most popular dishes in Scotland are supposed haggis (sheep offal cooked with oats) as well as soup cock-a-leekie (chicken soup with leeks). The islands also eat a lot of cheese, cheddar is the most widespread. It is legitimate to the general opinion that the British are the world's largest tea lovers. Drunk here its various forms, and brew tea is a veritable ritual.