Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T17:10:25+01:00
Postimpresjonizm, czyli sztuka po impresjonizmie. Impresjonizm - nurt w sztuce, którego najbardziej charakterystyczną cechą było dążenie do oddania zmysłowych, ulotnych momentów. Postimpresjonizm to nurt wywodzący się z impresjonizmu jednak w dużej mierze odrzucający go.
Postimpresjoniści starali się uwolnić obraz od naśladownictwa natury, koncepcji mimesis. Kładli nacisk bardziej na autonomiczność, na wkład własny. dla wielu artysów takich jak np. Vincent Van Gogh postimpresjonizm był punktem wyjścia w dążeniu do stworzenia własnego stylu. Impresjonizm skupiał się głównie na zatrzymaniu chwili i odtworzeniu jej, postimpresjonizm na przedstawieniu tej chwili w sposób odpowiedni dla swoich odczuć.