Sławny grecki matematyk i filozof Pitagoras(6-5 w.p.n.e)tak odpowiedzał na pytanie o liczbię swoich ucznumiów:
-Połowa moich uczniów studiuje matematykę,czwarta część uprawia muzykę,
szósta część ćwiczy się w sztuce milcznia i są jeszcze trzy kobiety.

ile uczniów miał Pitagoras?

2

Odpowiedzi

2009-05-20T13:12:22+02:00
Liczba uczniów : x
matematyka : 1/2x
muzyka : 1/4x
sztuka milczenia : 1/6x
kobiety : 3
1/2x + 1/4x + 1/6x + 3 = x
6/12x + 3/12x + 2/12x + 3 = x
11/12x + 3 = x
-1/12x = -3 : (-1/12)
x = -3 * -12
x = 36
pitagoras miał 36 uczniów
55 4 55
2009-05-20T13:32:56+02:00
0,5x+0,25x+1/6 x +3=x
3x+1,5x+1x+18=6x
0,5x=18
x=36 - 36 uczniów
53 4 53