1.Demokracja ateńska:
a) argumenty "za":
-
-
-
-
-
-
-
-
b) argumenty "przeciw":
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2. Ustrój spartański:
a) argumenty "za":
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
b) argumenty "przeciw":
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-PLIS SZYBKO MAM TO NA ZA 20 MINUT!!!!!!!!!!!!!!!

2

Odpowiedzi

2009-11-24T18:37:56+01:00
WADY
- powolność działania
- korupcja (łapówki, przekupstwa)
- brak stabilności rządu
- konflikty między siłami politycznymi oraz ich zwolennikami
- zachwianie pierwotnych założeń demokracji np Wolności
szykanowanie za wiarę, sposób bycia:(
- bardzo duża nie równośc materialna
- bezrobocie
- znieczulica

ZALETY
- wpływ obywateli na funkcjonowanie państwa
- wolnośc słowa i wyznania
- każdy obywatel ma prawo wyboru, do odwołania się od
nie zadawalającej decyzji itp
- państwo powinno zapewnić każdemu obywatelowi odpowiednie warunki do życia
(podstawowe wykształcenie, dostęp do źródeł informacji)
- państwo przychylne człowiekowi ?
- łatwy dostęp do dóbr materialnych (spożywki, ubrań, AGD ...)
- porządek, ustalenie odpowiednich praw, które przyczyniają się do
sprawnego funkcjonowania w państwie
- tolerancja
- wolny rynek, równość wobec prawa

Na sparte tylko to znalazłem
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ustrój_spartański
6 4 6
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T19:50:19+01:00
Prz.: Historia Rozwiązanie warte: 3 pkt ( 3 pkt ) Z: Dzisiaj, 18:17Zgłoś spam
1.Demokracja ateńska:
a) argumenty "za":
-równość wobec prawa
-losowanie sprawiedliwe
b) argumenty "przeciw
-poprzez losowanie mogła być wybrana osoba, która się nie nienadawała
-ostracyzm, niewolnictwo
-kobiety nie posiadały praw
2. Ustrój spartański:
a) argumenty "za":
-prawa dla kobiet
-surowe wychowanie
-władza podzielona na grupy
-zasada równości majątkowej(patriotyzm)
b)argumenty "przeciw":
-7 letni chłopcy służyli w wojsku
-o wychowaniu decydowało państwo
23 4 23