Zadanie 1

W klasie 1a było 10 chłopców i 12 dziewcząt. potem do klasy zapisało się jeszcze 3 chłopców .

a) Ile procent chłopców było w klasie na początku a ile potem ???
b) O ile punktów procentowych zwiększyła się liczba chłopców ???
c) O ile procent zwiekszyła sie liczba chłopców
Zadanie 2

Z pięiu cyfr 0,1,2,5,7 i 8 używając każdej z nich dokładnie raz ułuż liczbę trzycyfrową i liczbę dwucyfrową tak aby ich suma była możliwie
a) najwieksz
b) najmniejsza

1

Odpowiedzi

2009-11-24T18:22:22+01:00
Zad. 1
a) na początku:
10/22 = 45 %
potem:
13/25 = 52 %
b) nie wiem
c) 52 - 45 = 7 %

Zad. 2
a) 875210
b) 102578