Zadanie 1
Oblicz masę cynku konieczną do otrzymania 50g siarczanu (VI) cynku w reakcji z kwasem siarkowym (VI)
Zadanie 2
Oblicz objetość wodoru w warunkach normalnych, wydzielająca sie w wyniku reakcji 14 g wapnia z kwasem solnym.

Zadanie 3
Oblicz objętość CO₂ powstającą podczas spalnia węgla w 30 dm³ O₂. Obie objętości odmierzono w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury.

Zadanie 4
Oblicz objętość H₂ w warunkach noramlnych potrzebną do syntezy 100g wody.Pilne bardzo na już!!!!!


Daje naj!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T18:30:38+01:00
Zn +h2So4--> Zn So4 +H
xg zn-50g znso4
56-161g

x=17,39g zn

2
ca+hcl->cacl2+h2
14g ca-xdm3 h2
40-22,4
x=7,84
3
c +1/2 o2->co2
30-x+11,2-22,4
x=60dm3

4

h2+1/2 o2->h2o

x=100g h20
22,4-18g
x=124,4 dm3 h2
3 2 3