Dostałem kartę pracy do domu z Małego Księcia i nie za bardzo wiem jak ją zrobić a mam ją na ocenę więc proszę o Waszą pomoc :)
Mały Książę = MK
1.Wymień codzienne czynności MK na jego planecie. Wyjaśnij też, jaki stosunek miał on do swojej pracy.
2. MK opuścił planetę, którą zamieszkiwał, ponieważ:
a) czuł się na niej samotny
b) zgasł ostatni czynny wulkan i chłopiec nie był już na niej potrzebny
c) dokuczała mu róża
d) musiał wyruszyć na poszukiwanie wody
3.Na Ziemi chłopiec zaprzyjaźnił się z
a) różami
b) echem
c) ludźmi
d) pilotem i lisem
4.O jakich ludzkich wadach miał okazję przekonać się MK podczas swojej podróży? Podaj 3 przykłady negatywnych cech i określ przy każdej z nich, który bohater ją reprezentował.
5.Uzupełnij tekst zgodnie z treścią lektury.
MK Ziemię polecił odwiedzić ............ . Chłopiec chciał tutaj spotkać .......... . Udało mu się jedynie poznać .................... , ............... oraz ................ . Dokładnie w .......... po przybyciu na Ziemię ....................... opuścił planetę. Pomogła mu w tym ...................... .
6. Zredaguj tekst do portalu internetowego poświęconego literaturze. Zachęć do przeczytania "MK"
7.Połącz pojęcia z lewej kolumny z wyjaśnieniami ich symbolicznego znaczenia, zapisanymi w prawej kolumnie.
baobaby piękno, delikatność, kapryśność
lis śmierć, sprawy ostateczne
róża mądrość, przyjaźń
żmija codzienne, nużące obowiązki
8. Napisz list do MK z zaproszeniem do ponownego odwiedzenia Ziemi. Uzasadnij w swojej wypowiedzi, że warto poznawać ludzi. Podaj odpowiednie argumenty.

Jak umiecie jakieś zadania to proszę o pomoc :)

1

Odpowiedzi

2009-11-24T18:31:36+01:00
1. Mały Książę codziennie musiał przeczyszczać wulkany, podlewać swoją Różę i wyrywać chwasty, gdyż każdy z nich mógł okazać się małym baobabem.
3. Pilotem i lisem
4.Pijactwo - Pijak, rządza władzy - Król, bezsensowna praca - Latarnik.
5.Uzupełnij tekst zgodnie z treścią lektury.
MK Ziemię polecił odwiedzić Geograf. Chłopiec chciał tutaj spotkać przyjaciela. Udało mu się jedynie poznać róże, lisa oraz Pilota . Dokładnie w .......... po przybyciu na Ziemię ....................... opuścił planetę. Pomogła mu w tym Żmija. .
7.
Róża - kapryśność
Lis - przyjaźń
Żmija - śmierć
26 2 26