Odpowiedzi

2009-11-24T18:28:38+01:00
W trakcie debaty konstytucyjnej najwięcej kontrowersji budziła formuła oddzielenia Kościoła od państwa. Ostatecznie przyjęto kompromisowe zasady relacji między państwem a Kościołem oraz innymi związkami wyznaniowymi, określone w art. 25 Konstytucji RP. Regulacje dotyczące spaw wyznaniowych znajdują się także w art. 51, dotyczącym gwarancji wolności sumienia i religii w odniesieniu do jednostki.

Zasada równouprawnienia Kościołów i związków wyznaniowych

Konstytucyjne relacje między państwem a Kościołem opierają się między innymi na zasadzie równouprawnienia Kościołów i innych związków wyznaniowych, czyli na poszanowaniu pluralizmu wyznaniowego i światopoglądowego. Do istotnych zasad należy również deklaracja bezstronności państwa wobec przekonań religijnych oraz autonomii i niezależności państwa i Kościoła. Całkowite oddzielenie państwa od Kościoła jest niemożliwe i dlatego konstytucja przewiduje współdziałanie i współpracę w ważnych dla społeczeństwa sprawach, takich jak walka z bezrobociem czy przeciwdziałanie skutkom ubóstwa itp.
Formą regulacji stosunków między państwem a Kościołem katolickim jest zawarta między Rzeczpospolitą Polską a Stolicą Apostolską umowa międzynarodowa z 1993 roku, zwana konkordatem (ratyfikowana w 1998 roku). Relacje między państwem a innymi Kościołami i związkami wyznaniowymi określają ustawy. Ta różnica w podstawie prawnej nie jest rezultatem szczególnej pozycji Kościoła katolickiego w Polsce. Bierze się natomiast stąd, że Stolica Apostolska jest podmiotem prawa międzynarodowego. Konkordat jest więc umową między dwoma państwami, a nie między państwem a Kościołem.
3 3 3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T18:28:50+01:00
To zalerzy bo jak w polsce to kościuł zgadza się dośc często z państwem.
kościuł szanuje państwo państwo szanuje kościuł , dogaduja sieę w dośc nietypowych sprawach
3 1 3