1.Wymienione pojecia dopasuj do mechanizmu [odporność nieswoista]:
a.substancja zawarte w slinie ; b.kaszel ; c.łój ; d. kichanie ; e. skóra ; f.kwas solny ; g. biegunka ; h. krwinki białe ; i. sluz ; j. wymioty ; k. błony śluzowe

1. mechanizmy obronne :
2.chemiczne :
3.reakcja obronna:
4.wyspecjalizowane komórki

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T18:37:03+01:00