Rozwiąż metodą podstawiania:
a){2x-y=5
3x=y-6
To jest w jednej klamrze
b){y-2x=6
y=3+x
I to w jednej klamrze
Rozwiąż metodą podstawiania:

a){1/3x czyli jedna trzecia +2y=-1
x+y=2
To jest w jednej klamrze takiej dużej

Rozwiąż metodą przeciwych współczynników:
a){x+y=3
x-y=5
b){2x-3y=5
x-y=1
c){4x-6y=2
4x+y-9=0
d){4x+6y+1=5y-3=2x
2x+9y=4y-4
Rozwiąż metodą przeciwnych współczynników:
a){3x-4y=-1
2x+y=3
b){2x+3y=-4
5x+6y=-7
c){7x+9y=8
9x-8y=69
d){2x+4y-10=0
-2x-5y=-18
e){4(x+2)=1-5y
3(y+2)=3-2x
f)2(x+y)-3(x-y)=4
4(x+y)-7(x-y)=4
g){x/4 czyli iks czwartych + y/4 czyli igrek czwartych=2
x/6 czyli iks szóstych -2=-y/3 czyli minus igrek trzecich.

PROSZĘ O ROZWIĄZANIE ALE BARDZO SZYBKIE.POZDRAWIAM.I DZIĘKUJĘ SERDECZNIE

2

Odpowiedzi

2009-11-24T19:06:12+01:00
A) 2x-y=5
3x=y-6

-y=5-2x
y=-5+2x
3x=(-5+2x)-6
3x=-11+2x
3x-2x=-11
x=-11
y=-5+2*(-11)
y=-5-22
y=-27
b)y-2x=6
y=3+x

(3+x)-2x=6
3+x-2x=6
-x=3
x=3
y=3+3
y=6


a)1/3x+2y=-1
x+y=2

x=2-y
1/3*(2-y)+2y=-1
2/3-1/3y+2y=-1
5/3y=-5/3
y=-1

x=2-(-1)
x=3

a)x+y=3 *(-1)
x-y=5

-x-y=-3
x-y=5
_________
-2y=2
y=-1
x-(-1)=5
x=4
b)2x-3y=5
x-y=1 *(-2)

2x-3y=5
-2x+2y=-2
_________
-y=3
y=-3
2*x-3*(-3)=5
2x=5-9
2x=-4
x=-2
c)4x-6y=2
4x+y-9=0

4x-6y=2
4x+y=9 *(-1)

4x-6y=2
-4x-y=-9
________
-7y=-7
y=1
4x-6*1=2
4x=2+6
4x=8
x=2

a)3x-4y=-1
2x+y=3 *4

3x-4y=-1
8x+4y=12
___________
11x=11
x=1
3*1-4y=-1
-4y=-1-3
y=1

b)2x+3y=-4 *(-2)
5x+6y=-7
-4x-6y=8
5x+6y=-7
________
x=1
2*1+3y=-4
3y=-4-2
y=-2
c)7x+9y=8 *8
9x-8y=69 *9
56x+72y=64
81x-72y=621
____________
137x=685
x=5
7*5+9y=8
9y=-27
y=-3
d)
2009-11-24T19:10:56+01:00
A){2x-y=5
3x=y-6

-y=5-2x
3x=-5+2x-6

-y=5-2x
x=-1

-y=5-2x
-y=5+2
y=-7

b){y-2x=6
y=3+x

y=2x+6
2x+6=3+x

y=2x+6
3=-x
x=-3

y=2x+6
y=-6+6
y=0

a)1/3x+2y=-1 |*3
x+y=2

x+2y=-3
x=2-y

2-y+2y=-3
x=2-y
y=-1

x+y=2
x-1=2
x=3


a){x+y=3
x-y=5

2x=8
x=4

x-y=5
4-y=5 |-4
-y=1
y=-1

b){2x-3y=5
x-y=1 |*-2

2x-3y=5
-2x+2y=-2

-y=3
y=-3

2x-3y=5
2x+9=5
2x=-4
x=-2

c){4x-6y=2
4x+y-9=0 |*6

4x-6y=2
24x+6y-54=0

28x=56
x=2

4x-6y=2
8-6y=2
-6y=-6
y=1

d){4x+6y+1=5y-3+2x
2x+9y=4y-4

2x+y=-4 |*-
2x+5y=-4

-2x-y=4
2x+5y=-4

4y=0
y=0

2x+5y=-4
2x+0=-4

2x=-4
x=-2