Odpowiedzi

2009-11-24T18:43:28+01:00
Temperatura wody w jeziorze zarówno latem jak i zima wynosi 4`C.
9 3 9
2009-11-24T18:44:53+01:00
Jezioro – naturalny śródlądowy zbiornik wodny, którego występowanie uwarunkowane jest istnieniem zagłębienia w którym mogą gromadzić się wody powierzchniowe, oraz zasilaniem przewyższającym straty wody wskutek parowania lub odpływu. w warunkach naturalnych temperatura wód stojących zależy głównie od głębokości zbiornika, ruchu i mieszania się (miksja) mas wodnych. Znaczna głębokość zbiorników wodnych sprawia, że zmagazynowana w nich woda ma poziome uwarstwienie termiczne spowodowane poziomym zróżnicowaniem temperatury wody, a tym samym jej gęstością.
11 2 11
2009-11-24T18:53:16+01:00
Temperatura w jeziorze latem to 4 stopnie Celciusza
8 2 8