Janek postanowił kupić rower górski. W chwili podjęcia decyzji miał 500 zł oszczędości, kwotę niewystarczającą do zakupu wymarzonego roweru. Postanowił więc odkładać swoje comiesięczne kieszonkowe w wysokości 50 zł, ale cena roweru wzrasta co miesiąc o 20 zł. Gdyby cena roweru nie zmieniała się to Janek uzbierałby na niego pieniądze o 4 miesiące wcześniej. Jaka była początkowo cena roweru i po ilu miesiącach Janek uzbierał potrzebną kwotę?

1

Odpowiedzi

2009-05-20T19:20:15+02:00
Cp - cena początkowa;
cz - cena zakupu
x-ilość miesięcy oszczędzania

cz=cp+x*20
cp= 500 + (x-4)*50
cz =500 + x*50

500 + x*50= 500 + (x-4)*50 +x*20
500+50x=500+50x-200+20x
50x-50x-20x=500-200-500
-20x=-200
x=10 - miesięcy oszczędzania

cp= 500 + (x-4)*50
cp=500+(10-4)*50
cp=500+300
cp=800 zł - początkowa cena roweru