Statek płynie z nurtem rzeki z miejscowości A do miejscowości B odległej o 20 km,a następnie wraca do miejscowości A.Oblicz czas trwania ruchu,jeśli szybkość nurtu rzeki wynosi 2km/h,a szybkość statku na wodzie stojącej wynosi 10km/h.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T19:02:15+01:00
1) trasa do punktu B
s=20km
v=10km/h+2km/h=12km/h - poniewaz statek płynął z nurtem rzeki
wzór
s=v*t po przekształceniu t=s/v
t=20km:12km/h=1,66h=1h 39 min.
2) trasa do punktu A
s=20km
v=10km/h-2km/h=8km/h - poniewaz nie płynie z nurtem
t=20km:8km/h=2h 30min.
Razem 1h 39min +2h 30min.= 4h 9min.