NA wysokości 20 m wyrzucono pionowo w górę kamień, nadając mu szybkość v o=20 m/s. Wykonaj poniższe polecenia,zakładając,żę siły oporu nie występują, a przyspieszenie grawitacyjne ma wartość 10 m/s (kwadrat).
a)Wykaż,że czas wznoszenia się kamienia jest równy czasowi jego spadania do poziomu wyrzucenia.

B)Uzupelnij rycinę sporządzając wykres zmian szybkości kamienia w czasie do momentu,gdy uderzyl on w grunt. <----Zdjęcie dodane....

c)Oblicz czas ruchu kamienia
d)oblicz szybkość kamienia w momencie,gdy podczas ruchu przebędzie on drogę 50 m.
e) Dwom osobom zadano pytanie: Gdyby wyrzucono z taką samą szybkościa najpierw kamień o masie m, a później kamień o masie 2 m, to jakie byłyby ich względne czasy ruchu? Pierwsz z pytanych osób odpowiedziała,że kamień o mniejszej masie poruszałby się dłużej, druga zaś,że czasy ruchów obu kamieni byłyby jednakowe,która z osób miała rację? Odpowiedź zięźle uzasadnij.


Masakra to zadanie.. Proszę pomóżcie...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T20:28:44+01:00
Wszystkie odpowiedzi poza ostatnią znajdują się w załącznikach

E) Rację ma druga osoba. Czas ruchu obu kamieni będzie jednakowy mimo ich różnych mas. Ciążenie i grawitacja działa tak samo na wszystkie obiekty fizyczne niezależnie od ich natury.

P.S. Proszę o najlepszą odpowiedź :)
5 5 5