Odpowiedzi

2009-11-24T19:03:00+01:00
Za-wsze pło-szę mo-ją ku-rę
kie-dy śpie-wam ga-mę w gó-rę

2009-11-24T20:14:54+01:00
W górę: Mo-ja-ma-ma-jest-za-spa-na
w dół: bo-pra-cu-je-już-od-ra-na
5 4 5
2009-11-24T21:02:41+01:00
Kie-dy- wszys-tko- to- wy-pi-ję-
- to- bak-cy-la -wnet -za-bi-ję-
1 5 1