1. W pewnym trapezie równoramiennym podstawy mają długości 10 cm i 18 cm, a wysokość jest równa 4cm. Które z poniższych zdań są prawdziwe dla tego trapezu?
a) Pole trapezu wynosi 56 cm²
b) Ramię trapezu ma długość 4√2 cm
2. Wysokość równoległoboku są równe 6 cm i 8 cm. Pole tego równoległoboku wynosi 60 cm². Jaką długość ma krótszy bok tego równoległoboku. ?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T18:54:19+01:00
2009-11-24T18:58:14+01:00
1.
a)tak
b)nie 2√5
2.
60=8a /8
a=7,5