1) Jaka gęstośc ma ciało o masie 75g i objętości 30cm3 ? Podaj wynik w kg/m3.
2) Jaka jest objętość platynowej bryły której masa wynosi 500g ? Gęstość platyny = 21410 kg/m3.
3) Jaki jest ciężar deski o gęstości 0,5g/cm3 i wymiarach 4mx20cmx4cm?
4) Masa rtęci w termometrze wynosi 24,3g. Jaka jest jej objętość? Wynik podaj w cm3. Gęstość rtęci=13550 kg/m3.

2

Odpowiedzi

2009-11-24T18:58:17+01:00
A)g=m\v
m=0.075kg
v=0.03m^3
g=0.075\0.03=2.5kg/m3
b)v=m\g
v=0.5\21410=0.23cm3
c)v=32000
m=vg
m=32000*0.5=16000g=16kg
d)g=13.55
v=24.3\13.55=1.79g\cm3
2 5 2
2009-11-24T19:07:36+01:00
1)
75g=0,075kg
30cm³=3*10^-5m³
0,075*3*10^-5=2,25*10-6kg/m³
2)
ς=21410kg/m³=21,41g/cm³
m=ςV
V=m/ς
V=500/21,41=23,35cm³
3)
4m=400cm
V=400*20*4=64000cm³
ς=0,5 g/cm³
m=ςV
m=0,5*64000
m=32000g=32kg
4)
m=24,3g
V=?
ς=13550kg/m³=13,55g/cm³
m/ς=V
V=24,3/13,55
V=1,793cm³
1 5 1