Odpowiedzi

2009-11-24T18:55:21+01:00
{2x-y=0
{x+y=3

y=2x
y=3-x

Teraz w formie tabelki nalezy podstawic dowolny punkt np :1 , 0

y=2x
y=2x1
y=2

y=2x
y=2x0
y=0

Ryszujesz prosta w ukladzie wspolrzednych


y=3-x
y=3-1
y=2

y=3-x
y=3-0
y=3

Ryszujesz prosta w ukladzie wspolrzednych

Podpisujesz osie.
2009-11-24T18:58:43+01:00
X+y=3 / *(-2)
2x-y=0

-2x-2y=-6
+ 2x-y=0

-3y=-6/:(-3)
y=2
x=1

bo
x+y=3 to 1+2=3 chyba dobrze
2009-11-24T18:58:35+01:00
2x - y = 0 ---> y = 2x
x + y = 3 -----> y = -x + 3
Rysujemy te proste
np, dla x= 0 , y = 0 oraz dla x= 2 , y =2*2 = 4
Rysujemy prostą przechodzącą przez punkty : A =(0;0) i B=(2;4)
np. x = 0, y = 0 + 3 = 3 oraz dla x = 3 , y = -3 + 3 = 0
Rysujemy drugą prostą przechodzącą przez punkty
C =(0;3) i D = (3;0)
Z rysunku odczytujemy współrzędne punktu przecięcia się tych
prostych.
Jest to punkt P =(1; 2)