3.Napisz,stosując wzory sumaryczne,równania reakcji przyłączania:
a) bromu do butenu,
b)chloru do propynu.
Nazwij otrzymane produkty reakcji.
2.Jakie produkty otrzymasz w reakcji:
a)butanu z wodorem
b)propylenu z wodorem?
Napisz odpowiednie równania.

Proszę o pomoc w tych zadaniach jest to bardzo pilne
Z góry dziękuje. Martyna

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T19:06:09+01:00
A) bromu do butenu,
C₄H₈+Br₂→CH₂Br-CHBr-CH₂-CH₃
nazwa: 1,2 dibromobutan
b)chloru do propynu
C₃H₄+Cl₂→CHCl=CCl-CH₃
nazwa: 1,2 dichloropropen
2.Jakie produkty otrzymasz w reakcji:
a)butenu z wodorem
C₄H₈+H₂→C₄H₁₀
b)propylenu z wodorem
C₃H₆+H₂→C₃H₈
1 4 1