Odpowiedzi

2009-11-24T19:00:24+01:00
Konstytucja Maja 1791 roku
1793-23 stycznia – Prusy i Rosja zawarły tajny traktat dotyczący podziału części ziem polskich.25 września – II rozbiór Polski: podpisano traktat z Prusami, w którym otrzymały one 58 tys. km. kw. powierzchni Polski.
1794-24 marca – Tadeusz Kościuszko złożył przysięgę na krakowskim rynku i został naczelnikiem powstania narodowego.
16 listopada – pod Radoszycami skapitulował ostatni oddział powstańczy insurekcji kościuszkowskiej. Koniec insurekcji.
1812- * 5 marca – Napoleon Bonaparte utworzył złożony z Polaków 5 Korpus Wielkiej Armii.
* 28 czerwca – zawiązała się Konfederacja Generalna Królestwa Polskiego
* 1 lipca – powołano Komisję Rządu Tymczasowego Wielkiego Księstwa Litewskiego.
1834-# w Paryżu wydano poemat Pan Tadeusz Adama Mickiewicza.
# Zygmunt Krasiński napisał Nie-Boską Komedię.
12 maja – prapremiera Zemsty Aleksandra Fredry we Lwowie.
2 5 2
2009-11-24T19:02:44+01:00
1791-uchwalona konstytucja 3 maja
1793- drugi rozbiór Polski
1794- powstanie kościuszkowe
1812-Napoleon wkroczył na tereny Rosji w celu jej podbicia
1834– w Bernie powstała tajna organizacja republikańsko-demokratyczna "Młoda Polska", jej założycielem był Joachim Lelewel.