1. Precyzyjne przyrządy pomiarowe(np. linijka, suwmiarki, menzurki) powinny być używane w ściśle określonej temperaturze otoczenia (np.20C) Dlaczego ?
2.Dlaczego naziemna rura sieci ciepłowniczej(doprowadzającej gorącą wodę z ciepłowni do domów) jest co pewien odcinek wygięta w kształcie dużej litery U ?
3. Dwa termometry rtęciowe mają jednakowe zbiorniczki z rtęcią. Jeden z nich ma większą, a drugi mniejszą średnicę wewnętrzną rurki. Którym z termometrów możemy mierzyć temperaturę z większą dokładnością i dlaczego ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T19:04:11+01:00
1. Precyzyjne przyrządy pomiarowe(np. linijka, suwmiarki, menzurki) powinny być używane w ściśle określonej temperaturze otoczenia (np.20C) Dlaczego ?

Z uwagi na rozszerzalność cieplną materiałów. Gdy materiał się rozciągnie pod wpływem ciepła, to skala zostaje zachwiana i pomiar jest obarczony błędem.


2.Dlaczego naziemna rura sieci ciepłowniczej(doprowadzającej gorącą wodę z ciepłowni do domów) jest co pewien odcinek wygięta w kształcie dużej litery U ?

Tutaj nie wiem o co chodzi. Może o to, żeby nie rozwaliło rury przez tę rozszerzalność?

3. Dwa termometry rtęciowe mają jednakowe zbiorniczki z rtęcią. Jeden z nich ma większą, a drugi mniejszą średnicę wewnętrzną rurki. Którym z termometrów możemy mierzyć temperaturę z większą dokładnością i dlaczego ?

Ten z mniejszą średnicą rurki. Skala wtedy będzie szersza, a co za tym idzie dokładniejsza.