2.Jakie produkty otrzymasz w reakcji:
a)butenu z wodorem,
b)propylenu z wodorem?
Napisz odpowiednie równania.

3.Napisz,stosujac wzory sumaryczne,równania reakcji przyłaczania:
a)bromu do butenu,
b)chloru do propynu.
Napisz otrzymane produkty reakcji.

4.Uzupenij rownania rekacji chemicznych:
a) .... + ... ----->C2H5C1
b)C5H10+Br2----->....
c)C2H4+HBr----->....

Bardzo proszę o pomoc .... Jest to bardzo pilne zadanie.Za rozwiązanie dziekuje i odwdzięczam sie punktami

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T19:26:47+01:00
2.Jakie produkty otrzymasz w reakcji:
a)butenu z wodorem
C₃H₆+H₂→C₃H₈
b)propylenu z wodorem
C₄H₈+H₂→C₄H₁₀


3.Napisz,stosujac wzory sumaryczne,równania reakcji przyłaczania:
a)bromu do butenu
C₄H₈+Br₂→CH₂Br-CHBr-CH₂-CH₃
1,2 dobromobutan
b)chloru do propynu.
C₃H₄+Cl₂→CHCl=CCl-CH₃
1,2 dichloropropen
4.Uzupenij rownania rekacji chemicznych:

b)C₅H₁₀+Br₂----->CH₂Br-CHBr-CH₂-CH₂-CH₃
c)C2H4+HBr----->CH₂Br-CH₃