1.Oblicz masę cząsteczkową fulerenów C28 i C70
2.Wykonaj obliczenia, wykorzystując wzór ogólny alkanów . Napisz wzory sumaryczne i nazwy alkanów, których masy cząsteczkowe wynoszą:
a) 86 u.
b) 128 u.
3. Oblicz skład procętowy (% masowy) heksanu.
4.Oblicz stosunek masowy pierwiastków w oktanie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T22:47:20+01:00
1.
u- unit
C(węgiel)-ma 12 unitów
mC- masa cząsteczkowa fulerenów

mC28= 12 u * 28 = 336 u

mC70 = 12u * 70 = 840 u.

2.
CnH2n+2 - wzór ogólny alkanów,
n - liczba atomów węgla.

Masa takiego alkanu wynosi: 2n * 12u + (2n + 2) * 1u
(Masy atomowe węgla i wodoru wynosza odpowiednio 12u i 1u)

a) Masa atom. = 86u = n * 12u + (2n + 2) * 1u (obie strony dzielimy przez u, żeby się go pozbyć)

Obliczamy n:
86 = 12n + 2n + 2
84 = 14n| /14 (całość dzielimy przez 14)
n = 6

Jest to heksan o wzorze sumarycznym C6H14.

b)

Masa atom. = 128u = n * 12u + (2n + 2) * 1u (obie strony dzielimy przez u, żeby się go pozbyć) [tak jak we wcześniejszym zadaniu]

128 = 12n + 2n + 2
126 = 14n |/14
n = 9

Będzie to nonan o wzorze sumarycznym C9H20.

3.
heksan C6H14
Masa cząsteczkowa heksanu= 6*12+14*1=72+14=86u
%C=(6*12)/86*100%=83,72%
%H=(1*14)/86*100%=16,28%

4.
st.mas C8H18=m cz C8/m cz H18

m cz C8=8*12u=96u
m cz H18=18*1u=18u

st.mas C8H18=96/18=16/3

Stosunek masowy wynosi 16/3.

;))
1 5 1