Odpowiedzi

2009-11-24T19:04:11+01:00
Moje początkowe obliczenia:
y=2x+4
0=2x+4|-4
-4=2x|:2
-2=x
4=b(miejsce przeciecia osi y)

y=3x+1
0=3x+1|-1
-1=3x|:3
-1/3=x
1=b(miejsce przeciecia osi y)

A policzysz:

B policzysz:

PS przecięcie się z osią X czyli y=0
C policzysz:

Pozostaje policzyć |AB| oraz wysokość h=|CD| opadającą na przedłużenie AB (zauważ, że punkt D ma współrzędną y=0 a x taką samą jak punkt C)
Teraz druga część zadania. Szukamy pola trójkąta CEF.

Współrzędne E:

Współrzędne F:

Pozostaje policzyć |EF| i wysokość h=|CD| (y ten sam jak C, a x=0)