Odpowiedzi

2009-11-24T19:03:18+01:00
* produkcja jogurtów, serów, kiszonek (bakterie fermentacji mlekowej) - przemysł spożywczy,
* produkcja szczepionek i antybiotyków (głównie szczepy Streptomyces) - przemysł farmaceutyczny,
* produkcja acetonu, etanolu, aminokwasów, witamin, hormonów i enzymów (bakterie transgeniczne) - inżynieria genetyczna,
* likwidacja zanieczyszczeń w biooczyszczalniach ścieków,
* jako organizmy owadobójcze w rolnictwie
* wykorzystanie złóż ropy, żelaza czy siarki, które zostały utworzone w odległych epokach geologicznych przez bakterie
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T19:03:49+01:00
Rganizmy prokariotyczne odgrywają niezwykle ważną rolę w środowisku przyrodniczym jako destruenci rozkładający martwą materię organiczną i przyczyniając się w ten sposób do tworzenia próchnicy glebowej. Procesy rozkładu uwalniają i wprowadzają do obiegu biosferycznego szereg pierwiastków takich jak: węgiel, tlen, azot, siarka czy fosfor. Poza tym są to bardzo ważne ogniwa łańcucha pokarmowego, gdyż tworzą podstawowe źródło pożywienia dla takich organizmów jak pierwotniaki i inne zwierzęta wyższe.

Żyjąc w symbiozie z roślinami motylkowymi (bakterie brodawkowe - korzeniowe) przyłączają azot atmosferyczny wykorzystywany przez gospodarza w zamian za pobierane od tegoż żywiciela związki organiczne. Bakterie które bytują w przewodzie pokarmowym przeżuwaczy pomagają im w trawieniu celulozy, zaś u człowieka przyczyniają się do syntezy witaminy K i witamin z grupy B.

Człowiek nauczył się wykorzystywać właściwości bakterii do potrzeb przemysłowo-rolniczych takich jak:

* produkcja jogurtów, serów, kiszonek (bakterie fermentacji mlekowej) - przemysł spożywczy,
* produkcja szczepionek i antybiotyków (głównie szczepy Streptomyces) - przemysł farmaceutyczny,
* produkcja acetonu, etanolu, aminokwasów, witamin, hormonów i enzymów (bakterie transgeniczne) - inżynieria genetyczna,
* likwidacja zanieczyszczeń w biooczyszczalniach ścieków,
* jako organizmy owadobójcze w rolnictwie
* wykorzystanie złóż ropy, żelaza czy siarki, które zostały utworzone w odległych epokach geologicznych przez bakterie

Istnieje jednak szereg negatywnych skutków działania bakterii dla człowieka i innych organizmów żywych. Są to przede wszystkim choroby, które wywołują te drobnoustroje. Do najważniejszych z nich należą:

* rzeżączka wywoływana przez Neisseria gonorrhoeae (dwoinka rzeżączki - gonokok) oraz kiła powodowana przez bakterie Treponema pallidum (krętek blady) - choroby przenoszone drogą płciową,
* gruźlica - Mycobacterium tuberculosis (prątek gruźlicy)
* błonica - Corynebacterium diphtheriae (maczugowiec błonicy)
* wrzody żołądka i dwunastnicy - Helicobacter pylori
* tężec - Clostridium tetani ( laseczka tężca) - choroba przyranna
* zapalenie opon mózgowych - Neisseria meningitidis (dwoinka zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych)
* zapalenie płuc - Streptococcus pneumoniae
* angina - (paciorkowce grupy A)
* zatrucie pokarmowe:
o słabe - Staphylococcus aureus (gronkowiec złocisty)
o ostre - Salmonella (pałeczki) - niektóre szczepy mogą powodować tez dur brzuszny
* trąd - Mycobacterium leprae
* gorączka plamista Gór Skalistych - Rickettsia rickettssi

Bakterie wytwarzają także liczne toksyny w podłożu w którym żyją, np. jad kiełbasiany produkowany przez Clostridium botulinum i są także przyczyną zachodzenia procesów gnilnych pogarszających jakość żywności, szczególnie owoców i warzyw.
  • Zeta
  • Rozwiązujący
2009-11-24T19:05:17+01:00
Większości bakterie kojarzą się z chorobami i zarazkami, które rozpowszechniają. Bakterie są źródłem wielu chorób, a często nawet powodują smierć. Lecz są też takie bakterie które powodują że jesteśmy bardziej odporni i pomagają naszemu organizmowi poprawnie funkcjonować. W pewnym sensie utzrymują nas przy życiu.