Odpowiedzi

2009-11-24T19:17:54+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Oblicz obwody trójkątów o wierzchołkach:


a) A=(-4,3) B=(2,-2) C=(2,3)
|AB|=√[(x₂-x₁)²+(y₂-y₁)²]-wzór na długość odcinka
A=(x₁,y₁) B=(x₂,y₂)
|AB|=√[(2-(-4))²+(-2-3)²]
|AB|=√[6²+(-5)²]=√[36+25]=√61
A=(x₁,y₁) C=(x₂,y₂)
|AC|=√[(2-(-4))²+(3-3)²]
|AC|=√[6²+0]=√36=6
B=(x₁,y₁) C=(x₂,y₂)
|BC|=√[(2-2)²+(3-(-2))²]
|BC|=√[0+5²]=√25=5
Ob=5+6+√61=11+√61

b) D=(-2,-2) E=(4,-2) F=(1,4)
|DE|=√[(x₂-x₁)²+(y₂-y₁)²]-wzór na długość odcinka
D=(x₁,y₁) E=(x₂,y₂)
|DE|=√[(6²+0]=6
D=(x₁,y₁) F=(x₂,y₂)
|DF|=√[3²+6²]=√45=3√5
E=(x₁,y₁) F=(x₂,y₂)
|EF|=√[3²+6²]=√45=3√5
Ob=6+3√5+3√5=6+6√5

c) G=(-4,-1) H=(4,-1) I=(-1,3)
|GH|=√[(x₂-x₁)²+(y₂-y₁)²]-wzór na długość odcinka
G=(x₁,y₁) H=(x₂,y₂)
|GH|=√[8²+0²]=8
G=(x₁,y₁) I=(x₂,y₂)
|GI|=√[3²+4²]=√25=5
H=(x₁,y₁) I=(x₂,y₂)
|HI|=√[5²+4²]=√41
Ob=8+5+√41=13+√41

72 3 72
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T20:22:36+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Wszystko w załączniku:)
98 4 98