Odpowiedzi

2009-11-24T19:12:39+01:00
Akademia Zamojska jest to wyższa szkoła humanistyczna, która została założona w 1594 w Zamościu przez kanclerza J. Zamoyskiego. Według koncepcji jej twórcy miała być "szkołą obywatelską" , która przygotowywała młodzież do pełnienia obowiązków w służbie Rzeczypospolitej. Akademię Zamojską organizował, wzorując się na uniwersytetach włoskich, zwłaszcza padewskim, Szymonowic , wspomagany przez Sz.J. Herburta i J. Caseliusa.
Zgodnie z przywilejem papieża Klemensa VIII, wydanym 29 XII 1594, Akademia Zamojska miała 3 wydziały: - - wstępny (artes), przygotowujący do właściwych studiów, oraz - prawa i - medycyny. Uczelnia rozpoczęła działalność w 1595 wykładami dla studentów zgrupowanych w 5 nacjach: polskiej, litewskiej, ruskiej, prusko-inflanckiej i cudzoziemskiej (obejmującej wszystkich in. cudzoziemców).