Odpowiedzi

2009-11-24T23:44:26+01:00
Zad 1
Boki trapezu równoramiennego mają długość 5,4,5,10. Oblicz pol e tego trapezu.
x=(10-4):2=6:2=3
z tw. pitagorasa
x²+h²=c²
3²+h²=5²
h²=25-9
h²=16
h=4

P=(a+b)*h/2
P=(4+10)*4/2=28[j²]
zad 2 Bok rombu ma dlugosc 7 cm, a jedna z przekątnych 10 cm. Oblicz pole tego rombu.
5²+x²=a²
x²=49-25=24
x=2√6
e=2x=4√6
P=e*f/2
P=4√6*10/2=20√6