Zad. 1
Znajdź liczbę a, wiedząc, że:
a)liczba o 10% większa od a jest równa 55,
b)liczba o 15% mniejsza od a jest równa 170,
c)liczba o 70% mniejsza od a jest równa 360,
d)liczba o 120% większa od a jest równa 88.
Zad. 2
Cenę garsonki przed sezonem podniesiono o 20%, a po kilku miesiącach obniżono o 10% i można było ją kupić za 270 zł. Ile kosztowała ta garsonka na początku ?

Słuchajcie, bardzo proszę o obliczenia. Wyniki znam, ale potrzebne są właśnie obliczenia. Daję 16 punktów na te 2 zadania. Czekam na odpowiedzi. ; )

2

Odpowiedzi

2009-11-24T19:23:33+01:00
1. a) 55- 110%
x- 100% x=50
b) 170- 100%
x- 115% x=195,5
c)360-100%
x- 170% x= 612
d) 88- 220%
x- 100% x=40
2.
x- cena garsonki na poczatku
1 2/10 x- cena po podwyżce
1 8/100x- cena po zniżce

270= 1,08 x
x= 250
odp. kosztowal 250 na poczatku
2009-11-24T20:02:28+01:00
Zad1
a)10%*55/100%=5,5
a=55-5,5=49,5
b) 15%*170/100%=25,5
a=170+25,5=195,5
c) 70%*360/100%=252
a=360+252=612
d) 1,2*x=88
x=73.3
a=88-73,3=14,7

Zad2
10%*270/100%=27(zł)
270+27=297(zł)

20%*297/100%=59,4(zł)
297-59,4=237,6(zł)