1. Zadaniem switcha w sieci LAN jest ;
a-nadanie adresów IP w sieci
b-rozdzielenie sygnału
c-nawiązanie szybkości polączenia
d-pobierania sygnału


2. Zadaniem modemu w sieci LAN jest;
a- rozdzielenie sygnału
b-uzyskanie jak najlepszej szybkości połączenia


3. kabel sieciowy montujemy w gniazdkach sieciowych przy pomocy ;
a-noża dynamometrycznego
b-zaciskarki
c-testera LAN
d- kombinerek


4.sieć która nie posiada ograniczeń przestrzennych to sieć ;
a- WAN
b- LAN
c-szeregowa
d- strukturalna

5. urządzenie rozgałęziające sygnały w sieci to ;
a-serwer
b-switch
c-router
d- modem


6. Zadaniem routera w sieci LAN jest
a- rozdzielenie sygnału
b- nadanie adresu IP dla komputerów pracujących w sieci
c- nawiązanie jak najszybszego połączenia
d- pobieranie sygnału


7. kabel sieciowy sprawdzamy miernikiem zwanym ;
a- testerem LAN
b- voltomierzem
c- omomierzem


8. instalując kompuer do grupy roboczej koszystamy z;
a- dodaj i sun programy
b- kreatora polaczen sieciowych
c- dodaj nowy sprzet
?

3

Odpowiedzi

2009-11-24T20:02:49+01:00
Ciężko z tym zadaniem nie wiem na 100 procent
1-b
2-b
3-b
4-b ?
5-b
6-c ?
7-a
8-b
1 1 1
2009-11-24T20:27:49+01:00
1 -b
2- b
3-b
4-a
5-c
6-b
7-a
8-b
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T21:46:30+01:00