Na podstawiepodanych obserwacji, narysuj schemat i napisz słownie przebieg reakcji chemicznej, zaznacz substraty i produkty. Obserwacje: Metal spala się w parze wodnej. Produktem reakcji chemicznej jest biały proszek. W czasie reakcji chemicznej powstaje gaz, który się spala niebieskim płomieniem.

1

Odpowiedzi

2009-11-24T19:40:10+01:00
Tytuł : Otrzymywanie Pary Wodnej

Rysunek.

Narysuj Próbówkę
zrób od niej strzałkę i napisz przy strzałce para wodna
na samym dole próbówki narysuj czarne kropeczki i podpisz je jako
metal.

Pod próbówka narysuj X (co oznacza podpalanie)

Zapis przebiegu reakcji : magnez+tlenek wodoru (para wodna) --> wodór = tlenek magnezu

Wniosek: Podczas spalania metalu otrzymujemy wodór.