Odpowiedzi

2009-12-28T20:31:16+01:00
Znaczenie płazów

-Odgrywają znaczącą rolę w ekosystemach, ponieważ stanowią element łańcucha pokarmowego jako drapieżniki i jako ofiary, utrzymując homeostazę (równowagę w naturze). W przypadku ich zniknięcia równowaga ta zostanie zachwiana.

-Pełnią znaczącą rolę w ochronie roślin i utrzymywaniu równowagi ekologicznej, polując w nocy na owady i inne bezkręgowce, również na szkodniki upraw jak np. stonka ziemniaczana, ślimaki czy roznoszące malarię komary - zmniejszając rozprzestrzenianie się niebezpiecznych chorób.

-W skórze płazów zawarte są substancje o działaniu bakterio-, wiruso- czy grzybobójczym, które mogą być stosowane do produkcji leków np. przeciwko AIDS.

-Płazy zajmują od wieków szczególne miejsce w kulturze i mitologii, jako bohaterowie baśni, podań i legend.

-Są wskaźnikami stanu środowiska naturalnego, ponieważ pochłaniają przez skórę szkodliwe substancje ze środowiska - zła kondycja płazów jest i dla ludzi sygnałem, że w przyrodzie dzieje się coś niedobrego.Płazy, odżywiając się głównie owadami, stanowią jeden z ważniejszych czynników utrzymujących równowagę biologiczną w środowisku. Większość płazów wykazuje aktywność nocną i poluje na owady, które znajdują się "poza zasięgiem" większości ptaków, aktywnych za dnia. Znacznie rzadziej zdarza się, że obecność płazów może wywierać niekorzystny wpływ na gospodarkę człowieka, np. w stawach rybnych, gdzie zjadają sporą część narybku.
184 4 184