Odpowiedzi

2009-11-24T22:21:36+01:00
Podaj wzór funkci liniowej, której wykres jest symetryczny do wykresu funkcji y=-2x+4 względem:
a) osi x

f(x)=-2x+4
-f(x)=-(-2x+4)=2x-4

b)osi y
f(x)=-2x+4
f(-x)=-2(-x)+4=2x+4