1.kiedy i gdzie podpisano traktat wersalski? wymień postanowienia traktatu wobec Niemiec..
2. Jakie znasz najważniejsze wydarzenia z historii I wojny światowej, które miały decydujące znaczenie dla zwycięstwa państw Ententy?Dziękuje Serdecznie :)

1

Odpowiedzi

2009-11-24T19:39:51+01:00
1. Traktat Wersalski podpisano w Paryżu w 1919 roku.
Jego główne założenia wobec Niemiec:
- Demilitaryzacja (Maksymalnie 100 tys żołnierzy,zakaz posiadania lotnictwa i marynarki wojennej)
- Zwrócenie Francji terenów Alzacji i Lotaryngii
- Zakaz przeprowadzania szkoleń wojskowych na szeroką sokalę.
2. Główne wydarzenia -
- Niepowodzenie planu Shliffena (Blitzkriegu)
- Bitwa nad Marną
- Bitwa pod Verdun
- Przyłączenie się USA do wojny,
- Bitwa pod Sommą
16 4 16