Przyporządkuj poszczególne charakterystyki odpowiednim postaciom.
a) Uznaje się go za pioniera liberalizmu. Uważał, że umysł człowieka to niezapisana karta - tabula rasa.
b) W encyklice "Rerum novarum" uznał system fedualny za przestarzały i opowiedział się za ustrojem kapitalistycznym, potępiając ruch robotniczy i socjalistyczny.
c) Jest twórcą teorii trójpodziału władzy.
d) Zwolennik teorii umowy społecznej, na podstawie której powstała zasada suwerenności narodu.

1) Jean Jacques Rosseau ......
2) Charles Luis Montesqiue .....
3) Jan XXIII .......
4) Leon XIII ......
5) John Locke .....

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-24T19:24:56+01:00
2009-11-25T00:08:39+01:00