Odpowiedzi

2009-11-24T19:39:26+01:00
A)2x+3y=0,5
3x+y=-1 / *-3
2x+3y=0,5 -9x-3y=3
*te 3y i -3y sie skracają
7x=3,5
x=0,5 y=-2,5
b)2x+y=14 / *-4
8x+1/2y=35
-8x-4y=-56
8x+1/2=35
* 8x i -8x się skracają
-3,5x=-21
x=6 y=2
c)3x+4y=2/ *-5
5x+7y=1/ *3
-15x-20y=-10
15x=21y=3
*15x i -15x się skracają
x=10 y=-7

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T19:55:30+01:00
A) 2x+3y=0,5
3x+y= -1
podstawianie

2x+3y=0,5
y = -1 - 3x

2x + 3 (-1-3x) = 0,5
y = -1 - 3x

2x -3 -9x = 0,5
y = -1 - 3x

11x = -3,5
y = -1 - 3x

x = - 3,5/11
y = -1 -3(-3,5/11)

x = - 3,5/11
y = - 0,5/11

przeciwne wspolczynniki

2x+3y=0,5
3x+y= -1 / *(-3)

2x + 3y = 0,5
-9x -3y = 3 +stronami

-11x = 3,5
x = -3,5/11

y = -1 -3x = 0,5/11


b)podstawienie
2x+y=14
8x+½y=35

y = 14 -2x
8x + ½ (14 -2x) = 35

y = 14 -2x
8x + 7 - x = 35

y = 14 -2x
7x = 28

x = 4
y = 14 - 2*4

x = 4
y = 6

przeciwne wspolczynniki

2x+y=14
8x+½y=35 / *(-2)

2x+y=14
-16x - y = -70 + stronami

-14x = -56
x = 4
y = 14 - 2*4 = 6

c) podstawienie

3x+4y=2 / :3
5x+7y=1

x + 4/3 y = 2/3
5x + 7y = 1

x = -4/3 y + 2/3
5 (-4/3 y + 2/3) + 7y = 1

-20/3y +10/3 + 7y = 1
x = -4/3 y + 2/3

1/3 y = -7/3
x = -4/3 y + 2/3

y = -7
x = -4/3 * (-7) + 2/3

y = -27
x = 10

przeciwne wspolczynniki

3x+4y=2 / * (-5)
5x+7y=1 / * 3

-15x - 20y = -10
15x + 21y = 3 + stronami

y = -7
x = -4/3 * (-7) + 2/3

y = -7
x = 10